Trích dẫn APA

Nguyễn, T. T. Quy hoạch và quản lý hàng không: Cần tầm nhìn chiến lược.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thu Tuyết. Quy Hoạch Và Quản Lý Hàng Không: Cần Tầm Nhìn Chiến Lược.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thu Tuyết. Quy Hoạch Và Quản Lý Hàng Không: Cần Tầm Nhìn Chiến Lược.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.