Quy hoạch và quản lý hàng không: Cần tầm nhìn chiến lược

Thực trạng việc quy hoạch và quản lý hàng không hiện nay, những bất cập trong việc mở cửa bầu trời và chống độc quyền để thúc đẩy hàng không phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thu Tuyết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00811nab a2200205 a 4500
001 37330
005 20161019045502.0
008 100514|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Thu Tuyết 
245 1 |a Quy hoạch và quản lý hàng không: Cần tầm nhìn chiến lược 
520 |a Thực trạng việc quy hoạch và quản lý hàng không hiện nay, những bất cập trong việc mở cửa bầu trời và chống độc quyền để thúc đẩy hàng không phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới 
653 |a dịch vụ hàng không 
653 |a hàng không 
773 |t Sài gòn giải phóng  |d 28-4-2010 
901 |a BV4 
902 |a kt 
911 |a Đinh Thị Hoa  |b 14/05/2010  |d TVL100000530 
942 |c BT 
999 |c 40407  |d 40407