Trích dẫn APA

Hồng Quân. Bùng nổ các thuỷ điện vừa và nhỏ.

Chicago Style Citation

Hồng Quân. Bùng Nổ Các Thuỷ điện Vừa Và Nhỏ.

Trích dẫn MLA

Hồng Quân. Bùng Nổ Các Thuỷ điện Vừa Và Nhỏ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.