Gửi nội dung này: Bùng nổ các thuỷ điện vừa và nhỏ