Trích dẫn APA

Trần, T. T. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tổng hành dinh.

Chicago Style Citation

Trần, Trọng Trung. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ở Tổng Hành Dinh.

Trích dẫn MLA

Trần, Trọng Trung. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ở Tổng Hành Dinh.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.