Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tổng hành dinh

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975--30/4/2010), bài giới thiệu về Trung tâm Chỉ huy Bộ tổng tham mưu, nơi chỉ huy, ra những quyết định táo bạo và bức điện mật trước giờ G, chỉ đạo cuộc tổng tiến công trong chiến dịch Hồ chí Minh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương