Một đoạn Hoàng Thành Thăng Long bị xúc đổ

Trên công trường mở đường Văn Cao - Hồ Tây cắt ngang Hoàng Hoa Thám, đơn vị thi công đã phá bỏ một đoạn Hoàng thành với nhiều di vật thời Lê, thời Lý và mảnh tiền Thăng Long... Đây là một bài học cho các nhà xây dựng khi tiến hành xây dựng ở những vùng dự báo là di tích để công trình được triển khai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương