Trích dẫn APA

(2002). Tổng tập văn học dân gian người Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Tổng Tập Văn Học Dân Gian Người Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002.

Trích dẫn MLA

Tổng Tập Văn Học Dân Gian Người Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.