Trích dẫn APA

Xuân Tấn. Làng cổ ở Long An.

Chicago Style Citation

Xuân Tấn. Làng Cổ ở Long An.

Trích dẫn MLA

Xuân Tấn. Làng Cổ ở Long An.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.