Trích dẫn APA

Nguyễn, V. P. Thăng Long - Hà Nội, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 - sức sống của văn hóa.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Vinh Phúc. Thăng Long - Hà Nội, Từ Thế Kỷ 15 đến Thế Kỷ 19 - Sức Sống Của Văn Hóa.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Vinh Phúc. Thăng Long - Hà Nội, Từ Thế Kỷ 15 đến Thế Kỷ 19 - Sức Sống Của Văn Hóa.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.