Thăng Long - Hà Nội, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 - sức sống của văn hóa

Những thăng trầm của Thăng Long từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 đã góp phần bồi đắp thêm những giá trị truyền thống yêu nước, hào khí Thăng Long với sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần nhân nghĩa

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00846nab a2200217 a 4500
001 37958
005 20161019045506.0
008 100913|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Vinh Phúc 
245 1 |a Thăng Long - Hà Nội, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 - sức sống của văn hóa 
520 |a Những thăng trầm của Thăng Long từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 đã góp phần bồi đắp thêm những giá trị truyền thống yêu nước, hào khí Thăng Long với sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần nhân nghĩa 
653 |a hà nội 
653 |a lịch sử 
653 |a Thăng Long 
773 |t Nhân dân  |d 10-8-2010 
901 |a BV1 
902 |a vh 
911 |a Trần Thu Trang  |b 13/09/2010  |d TVL100001169 
942 |c BT 
999 |c 40685  |d 40685