Trích dẫn APA

Lê, N. T. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp trồng người.

Chicago Style Citation

Lê, Như Tiến. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Với Sự Nghiệp Trồng Người.

Trích dẫn MLA

Lê, Như Tiến. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Với Sự Nghiệp Trồng Người.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.