Trích dẫn APA

Giám sát bauxite.

Chicago Style Citation

Giám Sát Bauxite.

Trích dẫn MLA

Giám Sát Bauxite.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.