Bauxite Tây nguyên - tiếp hay dừng Quốc hội cần đưa ra quyết sách cuối cùng

Bài lược thuật cuộc đối thoại bàn tròn trực tuyến xung quanh vấn đề có nên tiếp tục thực hiện dự Bauxite Tây nguyên hay không khi mà dự án có tính rủi ro quá cao, trong khi hiệu quả kinh tế lại không mấy thuyết phục...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00835nab a2200205 p 4500
001 38459
005 20161019045510.0
008 101103|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Bauxite Tây nguyên - tiếp hay dừng Quốc hội cần đưa ra quyết sách cuối cùng 
520 |a Bài lược thuật cuộc đối thoại bàn tròn trực tuyến xung quanh vấn đề có nên tiếp tục thực hiện dự Bauxite Tây nguyên hay không khi mà dự án có tính rủi ro quá cao, trong khi hiệu quả kinh tế lại không mấy thuyết phục... 
653 |a bauxite tây nguyên 
653 |a bô xit 
653 |a kinh tế 
773 |t Pháp luật tp.HCM  |d 28-10-2010 
901 |a BV61 
902 |a kt 
911 |a Administrator  |b 03/11/2010  |d TVL100001674 
942 |c BT 
999 |c 40948  |d 40948