Từ báo cáo thẩm định của Bộ Công thương và ý kiến chuyên gia: Nguy cơ thua lỗ dự án Bauxite

Bài báo phân tích Báo cáo thẩm định của Bộ công thương và những ý kiến chuyên gia tính toán hiệu quả kinh tế đối với dự án Nhân Cơ cho thấy nguy cơ rủi ro là rất lớn

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài báo phân tích Báo cáo thẩm định của Bộ công thương và những ý kiến chuyên gia tính toán hiệu quả kinh tế đối với dự án Nhân Cơ cho thấy nguy cơ rủi ro là rất lớn