Trích dẫn APA

Hoàng Việt. Mổ xẻ vấn đề biển Đông.

Chicago Style Citation

Hoàng Việt. Mổ Xẻ Vấn đề Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Hoàng Việt. Mổ Xẻ Vấn đề Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.