Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X - Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI

Ngày 22-12-2010, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 BCHTWĐCSVN đã hoàn thành chương trình sau 10 ngày làm việc tích cực, khẩn trương. Mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được hoàn tất

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00878nab a2200205 a 4500
001 38739
005 20161019045512.0
008 110114|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X - Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI 
520 |a Ngày 22-12-2010, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 BCHTWĐCSVN đã hoàn thành chương trình sau 10 ngày làm việc tích cực, khẩn trương. Mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được hoàn tất 
653 |a Đại hội đảng 
653 |a ĐCSVN 
653 |a HNTW14 
773 |t Sài gòn giải phóng  |d 23-12-2010 
901 |a BV4 
902 |a ct 
911 |a Administrator  |b 14/01/2011  |d TVL110001959 
942 |c BT 
999 |c 41109  |d 41109