Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X - Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI

Ngày 22-12-2010, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 BCHTWĐCSVN đã hoàn thành chương trình sau 10 ngày làm việc tích cực, khẩn trương. Mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được hoàn tất

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!