Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo

Tôn giáo là một vấn đề được Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm giải quyết trong suốt quá trình tiến hành cách mạng dân tộc. Những quan điểm của Đảng được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00736nab a2200181 p 4500
001 38744
005 20161019045512.0
008 110114|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo 
520 |a Tôn giáo là một vấn đề được Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm giải quyết trong suốt quá trình tiến hành cách mạng dân tộc. Những quan điểm của Đảng được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
653 |a tôn giáo 
773 |t Lao động  |d 22-12-2010 
901 |a BV19 
902 |a ct 
911 |a Administrator  |b 14/01/2011  |d TVL110001965 
942 |c BT 
999 |c 41114  |d 41114