Một số vấn đề cơ bản của Đại hội Đảng lần thứ XI

Giới thiệu loạt bài đăng trên báo Đại đoàn kết về một số vấn đề nổi bật của Đại hội Đảng XI như: phát huy sức mạnh dân tộc; bước tiến dân chủ qua ĐH; vấn đề quyền lực Nhà nước và quan niện mới về bản chất của Đảng trong Cương lĩnh Đại hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00938nab a2200217 a 4500
001 38901
005 20161019045513.0
008 110316|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Một số vấn đề cơ bản của Đại hội Đảng lần thứ XI 
520 |a Giới thiệu loạt bài đăng trên báo Đại đoàn kết về một số vấn đề nổi bật của Đại hội Đảng XI như: phát huy sức mạnh dân tộc; bước tiến dân chủ qua ĐH; vấn đề quyền lực Nhà nước và quan niện mới về bản chất của Đảng trong Cương lĩnh Đại hội 
653 |a Chính trị 
653 |a Đại hội Đảng 
653 |a Đại hội Đảng XI 
653 |a Đảng Cộng sản Việt Nam 
773 |t Đại đoàn kết  |d 24-1-2011 
901 |a BV18 
902 |a ct 
911 |a Trần Thu Trang  |b 16/03/2011  |d TVL110002487 
942 |c BT 
999 |c 41221  |d 41221