Một số kiến nghị về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương