Việt Nam có thể kiện ra toà án quốc tế về Luật biển

Về sự kiện tàu Hải Giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 tại lô 148 trên biển Đông trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Với sự kiện này Trung quốc đã vi phạm công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 và tuyên bố DOC......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương