Trích dẫn APA

Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Chicago Style Citation

Trung Quốc đã Vi Phạm Nghiêm Trọng Luật Pháp Quốc Tế.

Trích dẫn MLA

Trung Quốc đã Vi Phạm Nghiêm Trọng Luật Pháp Quốc Tế.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.