Trích dẫn APA

Văn Khoa. Trung Quốc chèn ép láng giềng.

Chicago Style Citation

Văn Khoa. Trung Quốc Chèn ép Láng Giềng.

Trích dẫn MLA

Văn Khoa. Trung Quốc Chèn ép Láng Giềng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.