Trích dẫn APA

Việt Long. Chiến lược mở rộng tranh chấp ở Biển Đông của Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Việt Long. Chiến Lược Mở Rộng Tranh Chấp ở Biển Đông Của Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Việt Long. Chiến Lược Mở Rộng Tranh Chấp ở Biển Đông Của Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.