Trích dẫn APA

Hoàng Hạnh. Hai lo ngại của Trung Quốc trên Biển Đông.

Chicago Style Citation

Hoàng Hạnh. Hai Lo Ngại Của Trung Quốc Trên Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Hoàng Hạnh. Hai Lo Ngại Của Trung Quốc Trên Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.