Hai lo ngại của Trung Quốc trên Biển Đông

Bộ đội về vấn đề trên Biển Đông mà phía Trung Quốc lo ngại, đó là: lực lượng bên ngoài can thiệp (Mỹ) và các nước ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bộ đội về vấn đề trên Biển Đông mà phía Trung Quốc lo ngại, đó là: lực lượng bên ngoài can thiệp (Mỹ) và các nước ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông