Ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông: Nói một đằng, làm một nẻo

Sau cái bắt tay, những lời hữu hảo, người ta thấy ngay hành động đơn phương, gây căng thẳng của TQ ở Biển Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Thục Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!