Trích dẫn APA

Thanh Minh. Thế giới lo ngại nguy cơ đụng độ quân sự trên Biển Đông.

Chicago Style Citation

Thanh Minh. Thế Giới Lo Ngại Nguy Cơ đụng độ Quân Sự Trên Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Thanh Minh. Thế Giới Lo Ngại Nguy Cơ đụng độ Quân Sự Trên Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.