Gửi nội dung này: Thế giới lo ngại nguy cơ đụng độ quân sự trên Biển Đông