Trích dẫn APA

Lê, H. H. Bảo vệ chủ quyền trước kẻ mạnh.

Chicago Style Citation

Lê, Hồng Hạnh. Bảo Vệ Chủ Quyền Trước Kẻ Mạnh.

Trích dẫn MLA

Lê, Hồng Hạnh. Bảo Vệ Chủ Quyền Trước Kẻ Mạnh.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.