Bảo vệ chủ quyền trước kẻ mạnh

Trong bối cảnh quốc tế phát triển toàn cầu hiện nay, những hành xử của Trung Quốc ở biển Đông trong thời gian gần đây là hết sức phi lý và trái với xu thế chung của quá trình phát triển toàn cầu và tiềm ẩn một nguy cơ lớn đối với cộng đồng quốc tế...Bài viết của GS-TS Lê Hồng Hạnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hồng Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00933nab a2200217 p 4500
001 39544
005 20161019045518.0
008 110628|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Lê, Hồng Hạnh 
245 1 |a Bảo vệ chủ quyền trước kẻ mạnh 
520 |a Trong bối cảnh quốc tế phát triển toàn cầu hiện nay, những hành xử của Trung Quốc ở biển Đông trong thời gian gần đây là hết sức phi lý và trái với xu thế chung của quá trình phát triển toàn cầu và tiềm ẩn một nguy cơ lớn đối với cộng đồng quốc tế...Bài viết của GS-TS Lê Hồng Hạnh 
653 |a Biển Đông 
653 |a Chủ quyền biển đông 
653 |a Trung Quốc 
773 |t Đại đoàn kết  |d 6-6-2011 
901 |a BV18 
902 |a ct 
911 |a Phan Thị Tố Nga  |b 28/06/2011  |d TVL110004668 
942 |c BT 
999 |c 41574  |d 41574