Trích dẫn APA

Hoàng Trường. Xuyên tạc sự thật và hăm doạ dân tộc Việt Nam.

Chicago Style Citation

Hoàng Trường. Xuyên Tạc Sự Thật Và Hăm Doạ Dân Tộc Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Hoàng Trường. Xuyên Tạc Sự Thật Và Hăm Doạ Dân Tộc Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.