Trích dẫn APA

Mỹ lên tiếng hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Mỹ Lên Tiếng Hoan Nghênh ASEAN Và Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Mỹ Lên Tiếng Hoan Nghênh ASEAN Và Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.