Trích dẫn APA

Bùi, T. Vị trí thành Thăng Long thế kỷ XI - XIII.

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Vị Trí Thành Thăng Long Thế Kỷ XI - XIII.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Vị Trí Thành Thăng Long Thế Kỷ XI - XIII.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.