Vị trí thành Thăng Long thế kỷ XI - XIII

Nói về bản đồ được sao vẽ từ bản đồ Hồng Đức năm thứ 21 (1490), phản ánh cấu tạo mặt bằng và vị trí thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê cùng những giả thiết nghiên cứu lịch sử

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nói về bản đồ được sao vẽ từ bản đồ Hồng Đức năm thứ 21 (1490), phản ánh cấu tạo mặt bằng và vị trí thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê cùng những giả thiết nghiên cứu lịch sử