Trích dẫn APA

Bùi, T. Lãng Bạc ở đâu.

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Lãng Bạc ở đâu.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Lãng Bạc ở đâu.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.