Nghĩ trước thềm Thăng Long nghìn tuổi

Những cảm nghĩ của tác giả về các giai đoạn lịch sử của Thăng Long - Hà Nội từ khi có việc thiên đô của Lý Công Uẩn, các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, các triều đại kế tiếp... rồi trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho tới ngày đại lễ kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Những cảm nghĩ của tác giả về các giai đoạn lịch sử của Thăng Long - Hà Nội từ khi có việc thiên đô của Lý Công Uẩn, các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, các triều đại kế tiếp... rồi trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho tới ngày đại lễ kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi