Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và hướng dẫn thi hành: Pháp lệnh đã được UBTVQH9 thông qua ngày 17-04-1993, và có hiệu lực từ ngày 01-07-1993

Pháp lệnh có 4 chương và 26 điều quy định việc công nhận và thi hành tại Việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Pháp lệnh ban hành góp phần mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của tập thể và cá nhân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Pháp lệnh có 4 chương và 26 điều quy định việc công nhận và thi hành tại Việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Pháp lệnh ban hành góp phần mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của tập thể và cá nhân
Mô tả vật lý:42tr.