Trích dẫn APA

Thu Hiền. Thăng Long tứ trấn, lắng hồn núi sông.

Chicago Style Citation

Thu Hiền. Thăng Long Tứ Trấn, Lắng Hồn Núi Sông.

Trích dẫn MLA

Thu Hiền. Thăng Long Tứ Trấn, Lắng Hồn Núi Sông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.