Trích dẫn APA

Nguyễn, V. Mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi - Đại tướng của nhân dân.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Vượng. Mừng Thọ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Tròn 100 Tuổi - Đại Tướng Của Nhân Dân.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Vượng. Mừng Thọ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Tròn 100 Tuổi - Đại Tướng Của Nhân Dân.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.