Mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi - Đại tướng của nhân dân

Bài viết của Đại tá Nguyễn Vượng nhân dịp mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25-8-2011), người Anh cả của các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!