Đi tìm vị trí cũ của huyện Mê Linh - kinh đô kháng chiến của Hai Bà Trưng

Tìm hiểu về vị trí của huyện Mê Linh - kinh đô kháng chiến của Hai Bà Trưng, vốn thuộc miền Sơn Tây ở phía Nam sông Hồng nay đã thành huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc bắc Sông Hồng là do chính sách di dời toàn bộ dân cư vùng đất này của chế độ cai trị nhà Hán nhằm diệt trừ hậu họa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vương Liêm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tìm hiểu về vị trí của huyện Mê Linh - kinh đô kháng chiến của Hai Bà Trưng, vốn thuộc miền Sơn Tây ở phía Nam sông Hồng nay đã thành huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc bắc Sông Hồng là do chính sách di dời toàn bộ dân cư vùng đất này của chế độ cai trị nhà Hán nhằm diệt trừ hậu họa