Trích dẫn APA

Việt Nam không nhượng bộ về chủ quyền.

Chicago Style Citation

Việt Nam Không Nhượng Bộ Về Chủ Quyền.

Trích dẫn MLA

Việt Nam Không Nhượng Bộ Về Chủ Quyền.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.