Trích dẫn APA

Quản, D. L. 100 năm trận máy bay ném bom đầu tiên: Sự trớ trêu của lịch sử.

Chicago Style Citation

Quản, Dưỡng Lôi. 100 Năm Trận Máy Bay Ném Bom đầu Tiên: Sự Trớ Trêu Của Lịch Sử.

Trích dẫn MLA

Quản, Dưỡng Lôi. 100 Năm Trận Máy Bay Ném Bom đầu Tiên: Sự Trớ Trêu Của Lịch Sử.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.