Gửi nội dung này: Chủ Tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự khai mạc AIPA-32