Hiểu thế nào về nội dung Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc

Bài phân tích để hiểu và có cách nhìn đúng đắn về những nội dung của Thỏa thuận vừa được ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ 11 đến 15-10-2011)

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Trường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00900nab a2200205 a 4500
001 40351
005 20161019045525.0
008 111029|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Hoàng Trường 
245 1 |a Hiểu thế nào về nội dung Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc 
520 |a Bài phân tích để hiểu và có cách nhìn đúng đắn về những nội dung của Thỏa thuận vừa được ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ 11 đến 15-10-2011) 
653 |a biển đông 
653 |a thỏa thuận những nguyên tắc 
773 |t Đại đoàn kết  |d 29-10-2011 
901 |a BV18 
902 |a ct 
911 |a Administrator  |b 29/10/2011  |d TVL110007044 
942 |c BT 
999 |c 42107  |d 42107