Trung Quốc gia nhập WTO và tác động đối với Đông Nam á\

Sách giới thiệu 18 báo cáo khoa học thuyết trình tại cuộc tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề Trung Quốc gia nhập WTO và tác động đối với Đông Nam á

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Tiến Sâm
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia
Đồng tác giả: Lê, Văn Sang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!