Trích dẫn APA

Hữu Nguyên. Đòi chủ quyền Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình.

Chicago Style Citation

Hữu Nguyên. Đòi Chủ Quyền Hoàng Sa Bằng Biện Pháp Hòa Bình.

Trích dẫn MLA

Hữu Nguyên. Đòi Chủ Quyền Hoàng Sa Bằng Biện Pháp Hòa Bình.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.