Nổ tung lòng đất gây rung chuyển ở Quảng Nam

Từ cuối năm 2010 đến nay, trong lòng đất ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tục phát ra những tiếng nổ trong lòng đất khiến người dân hoang mang. Mới đây vào khoảng 21 giờ ngày 27-11-2011 những tiếng nổ phát ra từ lòng đất làm người dân nơi đây cực kỳ hoảng loạn. Bải phản ánh thông tin về sự ki...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Từ cuối năm 2010 đến nay, trong lòng đất ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tục phát ra những tiếng nổ trong lòng đất khiến người dân hoang mang. Mới đây vào khoảng 21 giờ ngày 27-11-2011 những tiếng nổ phát ra từ lòng đất làm người dân nơi đây cực kỳ hoảng loạn. Bải phản ánh thông tin về sự kiện nêu trên cùng với nhận định của Trung tâm báo tin động đất...